Lưu trữ

Posts Tagged ‘Site’

So sánh website và web portal

Thông thường chúng ta hay sử dụng từ website (đúng ngữ pháp là “web site”, nhưng nếu bạn google vài giây thì sẽ thấy rằng rất nhiều người dùng website đến mức informal). Tuy nhiên, với từ Web Portal thì khác. Bạn sẽ không (ít) thấy người ta dùng từ WebPortal. Để ngắn gọi chúng ta gọi Site và Portal cho thuận tiện trao đổi. Tôi sẽ lấy nghĩa của Site và Portal trong từ điển Oxford để giải thích.

Nói chung portal là một phương tiện để bạn có thể truy cập đến số lượng lớn dịch vụ. Trong khi đó, site bản thân đó là một điểm đến để tham khảo thông tin.

Thuật ngữ website thường ám chỉ đến một vị trí trên mạng toàn cầu (Internet) duy nhất và có thể truy cập đến thông qua một địa chỉ (thuật ngữ tin học gọi là URL). Với định nghĩa này, portal thực tế cũng là một website mà thôi. Có thể xem đây là điểm giống nhau cơ bản của hai sản phẩm này.

Tuy nhiên, sự khác biệt chính của hai đối tượng này dựa vào nội dung và chủ đề của chúng. Một website cũng có xem như là một portal nếu nó truyền thông tin từ những nguồn độc lập nào đó mà không thật sự cần thiết kết nối với chủ đề; vì thế cung cấp một chức năng dịch vụ công cộng cho người xem mà không có dự cho phép của tác giả.

Có thể phân tích điểm khác biệt của Website và Portal theo những tiêu chuẩn sau:

Authentication:
Portal: Cung cấp đặc tính Logging-In. Từ đó, portal sẽ cung cấp những thông tin tương ứng với việc xác thực bạn là ai. Rõ ràng, nếu một doanh nghiệp thành lập một cổng thông tin (portal), khách hàng (customers), đối tác (suppliers) sẽ nhận những thông tin khác nhau.
e.g. mail.yahoo.com, gmail.com, rediffmail.com
Website: Không cần thiết phải có chức năng login.
e.g. http://www.yahoo.com

Personalization:
Portal: Nội dung hạn chế và tập trung (Limited, focused content). Cắt giảm nhu cầu thăm nhiều website khác. Chỉ tập trung vào nội dung của cổng thông tin đó.
e.g. Khi chúng ta đăng nhập vào hòm thư yahoo, chúng ta chỉ nhận và nhìn thấy các thư của chúng ta mà thôi. That’s it.
Website: Nội dung mở rộng và không tập trung (Extensive, unfocused content) viết cho tất cả mọi người.

Customization :
Portal: Bạn được phép tổ chức và chọn lựa những nội dung mà bạn cần muốn sử dụng cũng như truy cập.
Website: Vì nội dung dàn trải nên được cung cấp thêm tính năng tìm kiếm nhưng không tùy chỉnh theo mong muốn của bản thân được tốt nhất. Nội dung dành cho tất cả khán thính giả. E.g. Yahoo cung cấp rất nhiều dịch vụ: yahoo mail, yahoo shopping, geo cities, yahoo group… trên website của hãng Yahoo. Nếu bạn mong muốn sử dụng bất kỳ dịch vụ nào thì: hoặc là bạn đăng nhập vào tài khoản của mình, sau đó tùy chỉnh lại những nội dung cần thiết của các dịch vụ cần, và đơn giản hơn các dịch vụ đó, hoặc bạn không đăng nhập thì bạn sẽ thấy rất nhiều thứ trên, giống như trên trang My Yahoo vậy.

Đọc thêm:
http://wiki.answers.com/Q/What_is_the_difference_between_a_website_and_a_web_portal#ixzz18qUMpBIW

Advertisements
Chuyên mục:Công nghệ Web Thẻ:, ,
TechCrunch

Startup and Technology News

KTLA

Los Angeles News and Video for Southern California

GROUPE IFV - Ingénieurs France-Vietnam

La page d'information du groupe des ingénieurs france-vietnam

Journal Métro

Le site web du quotidien gratuit Métro Montréal

CHUNG ACADEMY

www.hoaichung.com

5 Continents 4 Oceans

Chuyên trang DU LỊCH và DU HỌC

VinaCode

Lập trình & Cuộc sống

Khải Đơn

Vui chơi hết ngày tháng

Love & Luce

A Canadian executive businesswoman moves to Rome, for amore & luce!

Hội Anh Em Dân Chủ

Vì một nước Việt: Dân chủ - Văn minh - Pháp trị

The Art of Scientific Communication

Advice for university students in science and engineering - by Faye Hicks, PhD, PEng

MoopenCafé - Mobile Open Café

“A mind is like a parachute. It doesn't work if it is not open.” ― Frank Zappa

Economics One

A blog by John B. Taylor

BarDev - Archive

A programming blog by Mike Barlow

NHỮNG HỒI ỨC VÀ KỶ NIỆM LỊCH SỬ

Trăm năm bia đá thì mòn, Ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ

Wine Blog

by Coco Linh

Xi'an's Og

an attempt at bloggin, nothing more...

Just Go

...as long as we're together

My Journey With Data Science

'every journey begins with a single step'