Lưu trữ

Posts Tagged ‘igraph’

Phân tích và hình ảnh hóa mạng phức hợp sử dụng igraph

Thực sự tôi không biết phải dùng từ tiếng Việt nào cho hợp lý với từ chuyên ngành “visualisation”. Tôi dùng tạm cụm từ “hình ảnh hóa” để nói lên chức năng của nó. Nội dung bài viết này xoay quanh “Basic network analysis and visualization with igraph”

Những ai đã từng mô hình các khối dữ liệu lớn dựa vào lý thuyết đồ thị thì chắc sẽ biết đến thư viện igraph. Đây là một bộ thư viện viết riêng để xử lý đồ thị (graph) và mạng (network) nói chung. Nó cung cấp các hàm để bạn tính toán trên đối tượng graph đã tạo trước.

Về cơ bản, igraph hỗ trợ dưới dạng các hàm API được viết bằng ngôn ngữ C. Hoặc bạn sử dụng trực tiếp vào chương trình viết bằng ngôn ngữ C/C++ tương tự như những thư viện khác. Hoặc nếu muốn sử dụng vào những ngôn ngữ khác như Python thì bạn cần cài đặt gói binding – giống như adapter/interface để giao tiếp với những hàm viết bằng Python của bạn. Còn tôi, tôi dùng nó với ngôn ngữ R, một anh chàng đẹp trai chuyên dùng trong xác suất thống kê. Và thế, bạn sẽ phải cài gói igraph dành cho R trước khi sử dụng nó nhé. Xem thêm phần giới thiệu sử dụng gói igraph ở đây.

Advertisements
Chuyên mục:R language Thẻ:, ,

Phân tích mạng dùng R với gói igraph: Cài đặt với R

CÀI ĐẶT IGRAPH VỚI R

Phần này trình bày cách cài đặt igraph như là một gói trong R. Cách dễ nhất có lẽ là dùng lệnh install.packages() của R. Lệnh này sẽ tải nguồn của gói nhị phân thích hợp cho hệ thống đang chạy từ CRAN và cài đặt ngầm định lên các thư mục hệ thống. Sau khi cài đặt xong, gói igraph có thể nạp từ R interpreter bằng lệnh:

library(igraph)

Từ dấu nhắc của R, chúng ta dùng lệnh:

install.packages("igraph", lib="~/.R/library")

Lệnh này sẽ cài gói igraph vào thư mục  library của R profiles. Nếu không có thư mục này thì tùy theo từng tình huống bạn sẽ chọn vị trí cài đặt cho thích hợp.

Chuyên mục:R language Thẻ:, ,

Phân tích mạng dùng R với gói igraph: Giới thiệu

GIỚI THIỆU

igraph là gói phần mềm mã nguồn mở dùng để tạo và xử lý đồ thị có hướng và vô hướng. Nó cài đặt hầu hết các bài toán cơ bản của lý thuyết đồ thị như minimum spanning trees, network flow cũng như cài đặt một số thuật toán hỗ trợ cho việc phân tích mạng phức hợp xuất hiện trong những năm gần đây như tìm kiếm cấu trúc cộng đồng.

Tính hiệu quả của gói igraph ở chỗ là nó có thể xử lý các đồ thị có đến cả ngàn đỉnh và cạnh. Mấu chốt nằm ở chỗ đồ thị có thể lưu trữ dưới nhiều định dạng khác nhau trên bộ nhớ vật lý mà igrahp nạp và trước khi xử lý.

Gói igraph có thể cài đặt dưới nhiều dạng khác nhau như:

  • Cài đặt igraph như một thư viện trong C/C++ nếu bạn muốn ứng dụng igraph vào những dự án khác nhau, hoặc bạn tự thiết kế các module phân tích mạng trong C/C++ có sử dụng các hàm và cấu trúc dữ liệu do igraph cung cấp.
  • Cài đặt igraph như một gói (package) của R. Dùng cách này nếu chúng ta xử lý graph trên R interpreter.
  • Cài đặt igraph như là một module mở rộng trong Python. Sử dụng cách này nếu bạn muốn kết hợp igraph với ngôn ngữ Python.
  • Cài đặt igraph như là một module trong Ruby.
Ứng với mỗi cách sử dụng sẽ có cách cài đặt phù hợp. Bạn cần xem  tại download page để biết thêm chi tiết.

Tham khảo

http://igraph.sourceforge.net/introduction.html

Chuyên mục:R language Thẻ:, ,
TechCrunch

Startup and Technology News

KTLA

Los Angeles News and Video for Southern California

GROUPE IFV - Ingénieurs France-Vietnam

La page d'information du groupe des ingénieurs france-vietnam

Journal Métro

Le site web du quotidien gratuit Métro Montréal

CHUNG ACADEMY

www.hoaichung.com

5 Continents 4 Oceans

Chuyên trang DU LỊCH và DU HỌC

VinaCode

Lập trình & Cuộc sống

Khải Đơn

Vui chơi hết ngày tháng

Love & Luce

A Canadian executive businesswoman moves to Rome, for amore & luce!

Hội Anh Em Dân Chủ

Vì một nước Việt: Dân chủ - Văn minh - Pháp trị

The Art of Scientific Communication

Advice for university students in science and engineering - by Faye Hicks, PhD, PEng

MoopenCafé - Mobile Open Café

“A mind is like a parachute. It doesn't work if it is not open.” ― Frank Zappa

Economics One

A blog by John B. Taylor

BarDev - Archive

A programming blog by Mike Barlow

NHỮNG HỒI ỨC VÀ KỶ NIỆM LỊCH SỬ

Trăm năm bia đá thì mòn, Ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ

Wine Blog

by Coco Linh

Xi'an's Og

an attempt at bloggin, nothing more...

Just Go

...as long as we're together

My Journey With Data Science

'every journey begins with a single step'