Lưu trữ

Posts Tagged ‘crossword’

Crossword Puzzle Game – Một bài toán NP-Completeness

Có một anh bạn nhờ làm một game giống như phần thi Vượt chướng ngại vật của chương trình Đường lên đỉnh Olympia mà VTV3 chiếu hàng tuần vào sáng chủ nhật. Thoạt đầu, nhìn thì dễ nhưng đi sâu vào tìm hiểu cách tạo ra (generate) và giải quyết (solve) không đơn giản tý nào. Đây là một loại game ô chữ (crossword) có lịch sử khá lâu đời từ nước Anh.

Advertisements
Chuyên mục:Uncategorized Thẻ:
TechCrunch

Startup and Technology News

KTLA

Los Angeles News and Video for Southern California

GROUPE IFV - Ingénieurs France-Vietnam

La page d'information du groupe des ingénieurs france-vietnam

Journal Métro

Le site web du quotidien gratuit Métro Montréal

CHUNG ACADEMY

www.hoaichung.com

5 Continents 4 Oceans

Chuyên trang DU LỊCH và DU HỌC

VinaCode

Lập trình & Cuộc sống

Khải Đơn

Vui chơi hết ngày tháng

Love & Luce

A Canadian executive businesswoman moves to Rome, for amore & luce!

Hội Anh Em Dân Chủ

Vì một nước Việt: Dân chủ - Văn minh - Pháp trị

The Art of Scientific Communication

Advice for university students in science and engineering - by Faye Hicks, PhD, PEng

MoopenCafé - Mobile Open Café

“A mind is like a parachute. It doesn't work if it is not open.” ― Frank Zappa

Economics One

A blog by John B. Taylor

BarDev - Archive

A programming blog by Mike Barlow

NHỮNG HỒI ỨC VÀ KỶ NIỆM LỊCH SỬ

Trăm năm bia đá thì mòn, Ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ

Wine Blog

by Coco Linh

Xi'an's Og

an attempt at bloggin, nothing more...

Just Go

...as long as we're together

My Journey With Data Science

'every journey begins with a single step'